Autuaanlammen alue


AUTUAANLAMMEN VIRKISTYSKALASTUSPAIKKA YHTEISEEN KÄYTTÖÖN

Autuaanlampi ympäristöineen on luonnonkaunis ja monipuolinen virkistys- ja ulkotapahtumien pitopaikka. Alue on kaikkien vapaasti ja yhteisesti käytettävissä. Se on tarkoitettu ainoastaan päiväkävijöille, ei yöpymiseen. Lammen rannalla on avokota n. 50 hengelle, rantalentopallokenttä, laituri, pitkospuita ja onkilaitureita kiertämässä lampea sekä kuivakäymälät, puukatos/kalanperkuupaikka ja kompostori.
 

 
KYLÄTOIMIKUNTA JA OSAKASKUNTA RAKENSIVAT

Karttulan kylille oli tarjolla Karttulan ja Kuopion kuntaliitoksen yhteydessä v. 2011 ns. liitosavustusrahaa kylien kehittämiseen. Etelä-Karttulan neljän kylän (Virmaanpää, Hautolahti, Punnonmäki ja Soinlahti) asukkaat lähtivät ideoimaan kehittämiskohteita alueelleen. Autuaankannas yhdistää sijaintinsa puolesta kyliä, joten toimintaa alettiin luontevasti kehitellä tälle luonnonkauniille alueelle. Innostus kalastukseen sekä alueen maanomistajien, Iiris ja Olavi Karhusen, myötämielinen suhtautuminen saivat kylätoimikunnan ja osakaskunnan yhteistyöhön.

Varsinainen suunnittelu aloitettiin v. 2011 kyläläisten kokoontumisissa. Samana vuonna myös avustuksen saaminen varmistui, vaikkakin tavoiteltua hieman pienempänä. Pian oltiinkin jo käytännön toimissa; Puita kaadettiin, aluetta raivattiin, tehtiin mittavia maansiirtotöitä (rakenteille paikat, pysäköintialue, tien kunnostus), kaivettiin laskeutusallas, jota kautta vesi ohjautuu Autuaanlampeen. Rakennettiin kota (alkaen puiden kaadosta ja sahauksesta) ja huoltorakennukset kesään 2012 mennessä.
Kesällä 2013 työtä jatkettiin; maalattiin rakennukset, siistittiin maisemaa ja tehtiin rantalentopallokenttä sekä rakennettiin laituri ja pitkospuita. Kylätoimikunnan saaman avustuksen lisäksi Kolehmalan osakaskunta (nyk. Rasvanki-Virmasveden osakaskunta) sai hankkeeseen avustusta kalastuksenhoitomaksuvaroista. Lisäksi tarvittiin jonkin verran omaa rahoitusta sekä ennen kaikkea asukkaat ovat tehneet lukemattomia tunteja talkootyötä.

ESTEETÖN PÄÄSY KODALLE JA ONGELLE

Alueesta on pyritty tekemään helposti saavutettava kaikille. Autolla pääsee aivan rantaan. Ajetaan Karttula-Suonenjoki- maantietä ja käännytään vasemmalle Autuaanlammentielle, joka on kioskilta hieman Suonenjoen suuntaan. Alue on tasaista ja pyörätuolilla pääsee vaikka laiturille.

Onkimaan tai pilkkimään voi tulla kuka vaan, mutta virvelöintiin täytyy olla asianmukaiset luvat maksettuna (kts Rasvanki-Virmasveden osakaskunta). Osakaskunta vastaa alueen ”vesistä ja kaloista”. Se mm. siirtää luonnonkalaa Virmasveden puolelta lampeen. Alueen ylläpidosta ja huollosta vastaa kylätoimikunta pääosin talkootyönä. Sen vuoksi toivomme kaikkien alueella kävijöiden omalta osaltaan huolehtivan paikan siisteydestä.

AUTUAANKANNAS

Autuaankannas on Virmasveden ja viereisen Autuaanlammen muodostama kapeikko, jota pitkin kulkee Karttulan ja Suonenjoen välinen tie nro 548. Pysäköintipaikalta on kaunis näköala Virmasvedelle. 
Kannaksella on kesäaikaan toimiva kioski. Kioskin takana on uimaranta. Se on yksityisen maata, mutta uimarantaa voi käyttää jokamiehenoikeuksin ja -velvollisuuksin. Rannan murskealue on tarkoitettu pelastustieksi järvelle.
Autuaanlammen alue on tien toisella puolella lyhyen kävelyn päässä. Autuaankannaksen vanhaan laituriin voi tulla myös vesitse syväväylää (syväys 1,8 m) pitkin.

LINTUNIEMEN LUONNONSUOJELUALUE

Lintuniemi on n. 2 km pitkä Virmasveteen ulottuva kapea harjuniemi, joka on luonnonsuojelualueena. Autuaankannaksen pysäköintipaikan ja laivalaiturin vierestä lähtee niemen kärkeen polku, joka on paikoin vaikeakulkuinen kivien ja kaatuneiden puiden takia, mutta ne voi kiertää. Eksymisen vaaraa ei ole, koska takaisin on tultava niemenkärjestä samaa polkua.

Luonnonsuojelualueen pinta-ala on n. 9,5 ha. Sen puusto on pääosin vanhaa männikköä, myös komeita keloja. Luonnonsuojelualueella on tulenteko ja leiriytymiskielto.