Yhteystiedot

AUTUAANLAMMEN VIRKISTYSKALASTUSPAIKKA JA KOTA

Yhteyshenkilöt:

Veijo Karkkonen

(Etelä-Karttulan kylät kylätoimikunnan puheenjohtaja)
puh. 0400 674 188

Tuulikki Vesterinen

(Etelä-Karttulan kylät kylätoimikunnan sihteeri)
Tapahtumiin, ”paikkavarauksiin” yms. liittyvät kyselyt
puh. 040 725 1201

Timo Oranen

(Rasvanki-Virmasveden osakaskunnan sihteeri)
Kalastukseen, vesiin yms. liittyvät kyselyt
puh. 044 084 1271

Autuaanlammen alueen huollosta vastaavat:

Juhani Parviainen puh. 0400 391 246

Olavi Karhunen puh. 0400 277 288


Vapaaehtoinen kannatusmaksu:


Etelä-Karttulan kylät kylätoimikunta
tilinro FI84 5600 3640 001985